Showing posts with label jurusan kehutanan. Show all posts
Showing posts with label jurusan kehutanan. Show all posts

Tuesday, May 15, 2018

Daftar Fakultas dan Jurusan KEHUTANAN terbaik 2018

Inilah daftar Fakultas Kehutanan dan Jurusan Kehutanan terbaik di Indonesia 2018. Jurusan Kehutanan terbaik ini dari analisis data akreditasi jurusan BANPT terhadap seluruh S1 yang ada di Fakultas Kehutanan per 2018.

Data terbaru akreditasi Jurusan Kehutanan tersaji dibawah ini. Data tersebut menampilkan 6 Jurusan kehutanan, termasuk sumberdaya hutan, teknologi dan manajemen hutan yang terakreditasi A. Keenam jurusan tersebut terdapat di IPB, UGM dan Unhas.

Friday, May 29, 2015

Universitas Jurusan-Fakultas Kehutanan Terbaik di Indonesia

Universitas jurusan kehutanan terbaik di Indonesia merupakan daftar universitas negeri dan universitas swasta terbaik di Indonesia yang menyelenggarakan program jurusan kehutanan S1 peringkat A.  Ditambahkan pula daftar jurusan  kehutanan peringkat B dan C sebagai alternatif mendaftar ke PTN lewat jalur mandiri, SNMPTN atau SBMPTN, ataupun yang mimilih PTS.

Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia.  Dalam UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Jurusan kehutanan ada yang berdiri sendiri menjadi fakultas kehutanan, dengan beragam jurusan antara lain budidaya hutan, manajemen hutan, konservasi sumberdaya hutan dan teknologi hasil hutan.  Kehutanan selain terdapat di universitas negeri (PTN) dan universitas swasta (PTS), juga di institut dan sekolah tinggi pertanian.